Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Ramowy rozkład dnia.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

630- 830            Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka.

830- 845        Zabawy ruchowe.

845- 900        Przygotowanie do śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych - opanowanie umiejętności mycia rąk. Czynności samoobsługowe.

900- 930        Śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. Kulturalne zachowanie się przy stole.

930- 950        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

950- 1045      Zabawy niekierowane w sali lub na świeżym powietrzu.

1045- 1100   Przygotowanie do II śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

1100- 1115   II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego                          spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

1115- 1245   Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1245- 1300   Przygotowanie do obiadu. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

1300- 1330   Obiad. Wdrażanie do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sztućcami.

1330- 1445   Odpoczynek poobiedni- leżakowanie.

1445- 1500   Przygotowanie do podwieczorku. Wdrażanie i przyswajanie nawyków                        higienicznych.

1500- 1515   Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

1515- 1700   Zabawy wspierające rozwój dziecka, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

 

630- 830        Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej

830 - 845          Ćwiczenia poranne.

845 - 900       Przygotowanie do I śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków                        higienicznych.

900 - 930          I śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego                          spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

930 – 1000      Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

1000 - 1045     Zabawy niekierowane w sali lub na świeżym powietrzu.

1045 - 1100 Przygotowanie do II śniadania. Wdrażanie i przyswajanie nawyków                        higienicznych.

1100 - 1115    II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego                          spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

1115 – 1245 Zajęcia edukacyjne z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1245 - 1300 Przygotowania do obiadu. Wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych.

1300 - 1330 Obiad. Praca nad prawidłowym i bezpiecznym posługiwaniem się sztućcami.

1330 – 1400 Odpoczynek poobiedni, bajkoterapia, muzykoterapia.

1400 - 1445 Podejmowanie przez dzieci różnorodnych form pracy według indywidualnych potrzeb dziecka.

1445 - 1500 Przygotowania do podwieczorku. Wdrażanie i przyswajanie nawyków                        higienicznych.

1500 - 1515 Podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego                          spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole.

1515 – 1700  Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. Zajęcia w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zabawy dowolne według inwencji dzieci.