Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Opłaty

Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu.  

Wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje  

Uchwała Rady Miasta nr XXV/304/2016 w Zamościu z dnia 29 grudnia 2016 roku.

Opłata za żywienie dziecka:  stawka żywieniowa dzienna wynosi  10,00 zł. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka za każdy dzień nieobecności.  

Odpłatność za przedszkole winna być uiszczana do  15-tego dnia każdego miesiąca na podane konta bankowe:

 

 
wyżywienie: 47 1020 5356 0000 1002 0060 0163
 
czesne: 42 1020 5356 0000 1202 0060 0155