Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Grupa ,,Jeże

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

NA MIESIĄC LISTOPAD  W GRUPIE „JEŻE”


Tematy kompleksowe:

W świecie wyobraźni.

Mała i duża ojczyzna.

Przygotowania do zimy.

Nasze ciało.

Wiersz do nauki: „Katechizm polskiego dziecka”
Władysław Bełza 

Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi. 
W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
Czym ta ziemia?
- Mą Ojczyzną.
Czym zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.

 

  1. Piosenka do nauki: ,,Dom nasz, Polska"

sł. A. Bernat, muz. B. Kolago

Dom, rodzina i przedszkole-

to Ojczyzna moja mała.

Dalej jest Ojczyzna duza,

ukochana Polska cała!

Ref. Czy to miasto

czy to wioska, 

dom nasz ma 

na imię Polska/ 2x

Tutaj wiodą dróżki polne.

Tutaj parki z alejkami.

Tutaj domki, tu wieżowce-

jedno słońce nad głowami!

Ref. Czy to miasto...

Biel i czerwień, dobrze wiemy,

to są barwy narodowe.

A Ojczyzny naszej godło?

To jest piękny biały Orzeł!

Ref. Czy to miasto...