Kontakt
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy

Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych - konferencje on-line.

3 miesiące temu

W związku z trwającym od 12 – 16. 09. 2022r. „Tygodniem profilaktyki chorób zakaźnych” Kuratorium Oświaty w Lublinie zaprasza rodziców do udziału w konferencji z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Lublinie. Tematem konferencji jest profilaktyka chorób zakaźnych, którą poprowadzi Pan płk dr n. biol. Aleksander Michalski Komendant 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Link do wideokonferencji dla rodziców:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTA0OWU0MGUtOWFlZS00ZDNiLTlmMTQtODYzYzFkOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2C%22Oid%22%3A%226a1b2b3d-b231-4191-be07-b53d2de349cb%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a