Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy
Strona głowna  /  Profil edukacyjny.
Profil edukacyjny.
Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego realizowana jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego ,,Samodzielne wszechstronne szczęśliwe" Moniki Chludzińskiej wydawnictwa Nowa Era

W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu realizowana jest innowacja programowo – metodyczna Z ekologią za pan brat od najmłodszych lat, ma ona na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej, ekologicznej oraz najbliższego otoczenia. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt oraz rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. Innowacja jest zgodna z wymogami edukacyjnymi zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022. 

 

„Z uśmiechem do przedszkola” – program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich, realizowany w grupie „Krasnale”. Celem programu jest pomoc dzieciom w adaptacji do nowych warunków w przedszkolu, integracja grupy przedszkolnej oraz tworzenie radosnej i serdecznej atmosfery. 

 

„Ruch i zabawa to super sprawa” – program autorski realizowany w grupie dzieci 5-letnich „Biedronki”. Głównym celem programu jest zainteresowanie dzieci potrzebą regularnej aktywności fizycznej oraz propagowaniem zdrowego stylu życia.

 

,,Przedszkole bez zabawek" -  program autorski będzie realizowany co najmniej raz na kwartał w poszczególnych grupach wiekowych.

Program  ma w założeniu nauczyć dzieci, jak kreatywnie spędzać czas, gdy nie ma wokół gotowych zabawek. Realizacja programu ma zadanie zatem wzbudzić zainteresowanie dzieci zabawami wolnymi od współczesnych komercyjnych zabawek, pobudzić ich wyobraźnię i pomysłowość.

 

„Zabawa w czytanie”- innowacja programowo - metodyczna realizowana w grupie dzieci 4-3 letnich „Jeżyki”. Innowacja programowo - metodyczna  oparta jest o metodę Domana jej podstawą jest zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność, bo bez niej trudno o jakiekolwiek efekty.

 

Nasz placówka bierze udział w: 

- Ogólnopolskim programie edukacyjnym „Mamo, tato, wolę wodę!” zainicjowany przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

- Programie Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej "Czyste powietrze wokół nas". Dzieci razem z sympatycznym smokiem Dinkiem uczą się rozróżniać rodzaje dymów, określać ich wpływ na zdrowie i środowisko, w którym żyjemy. Przedszkolaki uczą się o szkodliwości palenia papierosów i wdychania dymu tytoniowego.

 

- Ogólnopolski Program Umuzykalnienia dla Przedszkoli "Rosnę Śpiewająco"- organizator Wydawnictwo Muzyczna Rodzina. Podczas II edycja Programu „Rosnę śpiewająco” pod hasłem „Z muzyką przez świat” dzieci poprzez muzykę, piosenki, tańce będą poznawały różne regiony świata. Program polega na wdrożeniu przez nauczyciela i realizacji przez grupę przedszkolną zadań z zakresu umuzykalnienia opartych na aktywnościach takich jak: - śpiew - ruch - zabawy ruchowe - taniec - gra na instrumentach perkusyjnych - ćwiczenia rytmiczne - ćwiczenia słuchowe - aktywne słuchanie muzyki - łączenie różnych aktywności artystycznych z muzyką.

 

- Ogólnopolski Program ,,Uczymy Dzieci Programować”, autor Anna Świć. W programie „Uczymy Dzieci Programować” nauka kodowania jest  góry zaplanowanym procesem, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W propozycjach zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych.

 

- Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Kreatywne Prace Plastyczne”- organizator Kreatywne Prace Plastyczne Głównymi celami projektu jest zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego, inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

 

Oprócz zajęć edukacyjnych, w tym zajęć z języka angielskiego realizowanych w ramach podstawy programowej, w naszym przedszkolu oferujemy dzieciom różnorodne formy aktywności, będące odpowiedzią na przejawiane przez nie potrzeby i zainteresowania. Część z nich organizowana jest doraźnie, w postaci rozmaitych zabaw, niejednokrotnie inicjowanych przez same dzieci. Inne przyjmują formę cyklicznie powtarzających się zajęć pod szyldem „Kół zainteresowań”.

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-22